Projekt jest realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 05.07. Nowe mikroprzedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 31.12.2016 – 28.02.2019
Wartość projektu: 3 938 858,10
W tym wkład Funduszy Europejskich: 3 707 692,29


BIURO PROJEKTU:
Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Sobieskiego 227/22
84-200 Wejherowo

BENEFICJENT:
Kompass Consulting Buczkowski Maciej
ul. Rokietnicka 15
62-080 Tarnowo Podgórne


Uczestnicy projektu wezmą udział w następujących obszarach wsparcia:


SZKOLENIA GRUPOWE I DORADZTWO INDYWIDUALNE
90 osób zakwalifikowanych do projektu (z czego 50% o niskich kwalifikacjach zawodowych) odbędą szkolenia grupowe (3 dni po 8 h; 6 grup po 15osób) z poniższej tematyki:

Następnie odbędzie się doradztwo grupowe (po 4 h/grupę) z tworzenia biznes planu oraz indywidualne (po 4 h na osobę, a w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 6h) oraz indywidualne pomoc prawna – po 1h/os


WSPARCIE FINANSOWO – DORADCZE
Złożone biznesplany zostaną ocenione, a 72 z nich otrzyma dofinansowanie – średnio po 22 600zł oraz podstawowe wsparcie pomostowe – w pierwszych 6 miesiącach funkcjonowania firmy:

Uczestnicy mogą starać się także o przedłużone wsparcie pomostowe, które zostanie przyznane w uzasadnionych przypadkach, od 7 miesiąca prowadzenia działalności, w wymiarze jak wsparcie podstawowe.

Do góry